Rozmowy / Talks

Hometown. Wszyscy stąd jesteśmy.
Hometown. We are all from here.(All recordings are in Polish, English coming soon)

Rozmowy z serii “Hometown. Wszyscy stąd jesteśmy” nagrane zostały z okazji 20-lecia powstania serii Hometown. Seria Hometown to projekt fotograficzny zrealizowany w latach 2000-2003. To uważne i bardzo osobiste spojrzenie na moje rodzinne miasteczko (Wąbrzeźno) na początku nowego tysiąclecia. Fotografie są wizualną interpretacją zagmatwanych relacji pomiędzy moją historią osobistą a Historią, odnajdywaniem wspomnień w dobrze znanych miejscach lub przywracające te miejsca w moich wspomnieniach. Centralne pytania o pamięć i tożsamości, o rolę własnego pochodzenia w globalizującym się świecie, są po 20 latach jeszcze bardziej naglące. Audycje zamierzają poszerzyć kontekst interpretacyjny oraz wnieść nowe głosy do dyskursu zarówno na temat znaczenia samego projektu Hometown jak i poruszonych w nim problemów.

Rozmowa z Martą Karpińską historyczką sztuki współzałożycielką Fundacji Instytut Architektury w Krakowie.

Interview (in Polish) with Marta Karpińska art historian and co-founder of Instytut Architektury in Kraków.

wersja audio + video (Hometown) / audio + video (Hometown)

Hometown. Wszyscy stąd jesteśmy – rozmowa Krzysztofa Zielińskiego z Martą Karpińską

wersja audio / audio only

data nagrania 11.09.2020 / data publikacji 1.10.2020

Rozmowa z dr. hab. Bernadettą Darską krytyczką literacką i literaturoznawczynią.

Interview (in Polish) with dr. hab. Bernadetta Darska.

wersja audio + video (Hometown) / audio + video (Hometown)

Hometown. Wszyscy stąd jesteśmy – rozmowa Krzysztofa Zielinskiego z dr. hab. Bernadettą Darską.

wersja audio / audio only

data nagrania 17.09.2020 / data publikacji 8.10.2020

Rozmowa z Barbarą Hanicką wybitną polską scenografką i kostiumolożką.

Interview (in Polish) with Barbara Hanicka.

wersja audio + video (Hometown) / audio + video (Hometown)

Hometown. Wszyscy stąd jesteśmy – rozmowa Krzysztofa Zielinskiego z Barbarą Hanicką.

wersja audio / audio only

data nagrania 19.09.2020 / data publikacji 21.10.2020

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci